IT ochrana obchodních firem

Bezpečnostní opatření, včetně kyberbezpečnosti, jsou v dnešní digitální době klíčovým aspektem řízení obchodních firem. Kyberhrozby se stávají stále sofistikovanějšími a neustále se vyvíjejí. Důležitou součástí obchodních firem je mimo jiné správa a ochrana jejich aktiv, jako jsou finanční prostředky, fyzická aktiva, duševní vlastnictví a data. 

Kyberútoky mohou mít vážné dopady na obchodní firmy a způsobit škody jak finanční, tak reputační. Zde jsou některá rizika spojená s kyberútoky:

1. Ztráta dat

Kyberútoky mohou vést ke ztrátě nebo odcizení důležitých firemních dat, včetně osobních údajů zákazníků, firemních strategií, finančních informací nebo duševního vlastnictví. To může mít negativní dopad na provoz firmy a důvěru zákazníků.

2. Přerušení provozu

Určité typy kyberútoků, jako je například ransomware, mohou paralyzovat IT systémy firmy a způsobit dočasné nebo dlouhodobé přerušení provozu. To vede ke ztrátě produktivity, příjmů a důvěryhodnosti firmy.

3. Finanční ztráty

Kyberútoky mohou mít vážné finanční následky pro firmy. Například útoky na platební brány mohou vést k neoprávněným finančním transakcím nebo krádeži finančních údajů. Kromě toho jsou náklady na zotavení z kyberútoku (např. opravy systémů, vyšetřování, právní náklady) velmi vysoké.

4. Poškození pověsti

Kyberútoky mohou vážně poškodit pověst firmy. Ztráta důvěry zákazníků a partnerů může vést ke ztrátě obchodních příležitostí a snížení tržeb. Firmy, které nedokážou adekvátně reagovat na kyberútoky a ochránit své zákazníky, mohou trpět dlouhodobými následky.

5. Porušení předpisů

V případě kyberútoku mohou být firmy vystaveny právním a regulačním důsledkům. Například, pokud dojde ke ztrátě osobních údajů zákazníků, mohou být porušeny zákony o ochraně osobních údajů a mohou se vyžadovat nákladné pokuty.

3 nejčastější chyby v oblasti kyberbezpečnosti

1. Zálohujte data

Pravidelně zálohujte veškerá důležitá firemní data a ujistěte se, že zálohy jsou uloženy na bezpečném místě mimo hlavní síťové prostředí. Testujte také obnovení záloh, abyste zajistili, že jsou funkční.

Co možná nevíte o zálohování?

2. Investujte do kyberbezpečnosti

Vzhledem k neustálému vývoji technologií a sofistikaci kybernetických hrozeb je kyberbezpečnost stále naléhavějším a nezbytným tématem pro jednotlivce, organizace i společnost jako celek.

Firewally, antivirový a antimalwarový software, filtrování e-mailů a dalších preventivní opatření. To jsou první nejdůležitější oblasti. V druhé řadě monitorování a segmentace sítě, které mohou zabránit škodám způsobeným útokem nebo je omezit. Důležitou součástí kyberbezpečnosti je také monitorování a detekce kybernetických hrozeb, rychlá reakce na incidenty a následné vyšetřování, aby se minimalizoval dopad útoků a zlepšila bezpečnost v budoucnu.

Díky včasnému záplatování zůstane váš hardware a software aktuální a bezpečný. Když výrobce zašle upozornění na aktualizaci, proveďte ji okamžitě, protože opravované zranitelnosti slouží jako snadné cíle, které mohou kyberzločinci zneužít. Dobře vědí, že mnoho uživatelů se k rychlému vyřízení aktualizace nedostane.

3. Vzdělávejte zaměstnance

82 % případů narušení bezpečnosti je způsobeno lidmi. Zaměstnanci jsou klíčovými články v IT ochraně obchodních firem. Poskytněte jim školení v oblasti kyberbezpečnosti. Zvyšte jejich povědomí o nejčastějších hrozbách, jako jsou phishingové e-maily, škodlivý software a sociální inženýrství. Učte je bezpečnému zacházení s hesly, správnému používání firemních zařízení a postupům pro hlášení bezpečnostních incidentů.

Pravidelně informujte zaměstnance o nových hrozbách, trendech, bezpečnostních opatřeních a správném zacházení s firemními daty.

4. Aktualizujte a otestujte svůj Disaster Recovery plán

Disaster Recovery plán byste měli mít vždy aktuální. Po aktualizaci plánu jej také otestujte, abyste se ujistili, že bude fungovat podle očekávání, pokud dojde k útoku ransomware nebo jiné katastrofě. Poté naplánujte pravidelné testy, abyste měli vždy jistotu, že jsou data v bezpečí.

Pojištění při výpadku cloudu a Disaster Recovery

5. Bezpečnost mobilních zařízení

S nárůstem mobilního pracovního prostředí je důležité, abyste zajistili bezpečnost mobilních zařízení používaných zaměstnanci. To zahrnuje zavedení politiky BYOD (Bring Your Own Device) a poskytování bezpečných přístupových bodů, šifrování dat na mobilních zařízeních, vzdálenou správu a odstranění dat v případě ztráty nebo odcizení.

Co musíte vědět o zabezpečení mobilních telefonů

Bezpečnost IT systémů a dat je nezbytnou součástí úspěšného provozu obchodních firem v dnešním digitálním prostředí. Investice do kyberbezpečnosti a implementace správných opatření mohou minimalizovat riziko kybernetických hrozeb, chránit firemní aktiva a zvýšit důvěru zákazníků. Kyberbezpečnost je neustálý proces, který se vyvíjí spolu s technologiemi a hrozbami, a měla by být začleněna do strategie a provozního plánu každé obchodní firmy. Spolupráce s odborníky na kyberbezpečnost může být také prospěšná, zejména pokud nemáte dostatek interních zdrojů a znalostí v této oblasti.

Jak vám můžeme pomoci?

Sophos MDR je naše plně spravovaná služba 24/7 poskytovaná týmem odborníků, kteří se specializují na odhalování a reakci na sofistikované kybernetické útoky, kterým samotná technologická řešení nemohou zabránit. Služba je spojena s pravidelnými reporty, včasnému zjištění případných bezpečnostních mezer, profesionální pomoci při napadení a automatickou blokací hackerských útoků.

Máte další otázky, nebo chcete připravit řešení na míru?

Novinky ze světa kyberbezpečnosti na váš e-mail

Co je nového v oblasti IT security? Buďte v obraze. Jednou měsíčně vám pošleme to nejzajímavější o bezpečnosti firemních sítí a dat.

Přihlaste se k odběru newsletteru, ať vám neuniknou žádné tipy v oblasti zabezpečení dat. Jako dárek dostanete e-book.