3 nejčastější chyby v oblasti kyberbezpečnosti

S rozvojem umělé inteligence a sofistikovanějších metod útoků se kybernetické hrozby neustále vyvíjejí a představují velké riziko pro vaši firmu bez ohledu na její velikost nebo odvětví, ve kterém působíte. Důsledky kybernetického útoku mohou být zničující.

Jak se můžete proti těmto kyberhrozbám bránit? Dodržujte především základních 5 pilířů kybernetické odolnosti:

  • Identifikace
  • Ochrana
  • Detekce
  • Reakce
  • Obnova

Přestože tyto pilíře poskytují komplexní rámec pro zvládnutí současných hrozeb, mnoho společností se stále dopouští tří běžných chyb. Právě ty je činí zranitelnými vůči kybernetickým hrozbám. Které to jsou?

ChatGPT: Proč umělá inteligence zvyšuje rizika kybernetické bezpečnosti?

1. Podceňujete hodnotu digitálních aktiv a dat

Jednou z nejzávažnějších chyb, kterých se můžete dopustit v oblasti kybernetické odolnosti, je, že si neuvědomujete, jak cenná jsou digitální aktiva. Jedná se například o údaje o zákaznících a další chráněné informace. Nedostatečné povědomí může vést k nedostatečným ochranným opatřením. Těmi jsou slabá hesla, neopravený nebo zastaralý software a nedostatečné kontroly přístupu. To vystavuje vaši společnost hrozbám.

S rostoucí závislostí světa na digitálních technologiích a rozhodování založeném na datech se digitální aktiva stala ještě cennějšími. Kyberzločinci se neustále snaží zneužít cenná data a digitální aktiva k finančnímu zisku.

Důkladně hodnoťte rizika, abyste identifikovali svá nejdůležitější aktiva a data. Poznejte svá zranitelná místa a zaveďte bezpečnostní opatření k jejich posílení. Tato opatření by měla zahrnovat pravidelné monitorování, záplatování a aktualizaci systémů a softwaru a zavedení účinných ověřovacích mechanismů, jako je vícefaktorová autentizace (MFA) a šifrovací protokoly.

Zatímco pro velké společnosti mohou být tyto protokoly rutinní záležitostí, mnoho malých a středně velkých firem stále používá starší aplikace běžící na zastaralých operačních systémech Windows.  

Kolik máte starších aplikací běžících na starších operačních systémech? Lze je zálohovat? Pokud je nelze zálohovat, měli byste tento problém řešit, jinak budou vaše data v ohrožení.

2. Nedostatek kontroly řízení rizik třetích stran

Většina společností se spoléhá při podpoře svého provozu na prodejce, dodavatele a poskytovatele služeb třetích stran. Dark Reading uvádí, že průměrná organizace obchoduje s 11 třetími stranami a 98 % z nich obchoduje s třetí stranou, která utrpěla újmu. Tito externí partneři mají často přístup ke kritickým systémům, datům a sítím. Ne všechny třetí strany však mají silnou kybernetickou ochranu.

Je třeba, abyste důkladně posoudili kybernetickou ochranu svých partnerů z řad třetích stran a zajistili, aby dodržovali stejné bezpečnostní standardy a protokoly jako jejich vlastní. Protože jejich zranitelnosti představují potenciální vstupní bod pro kybernetické útoky na vaše systémy. Posviťte si na jejich schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a uzavřete robustní smlouvy a dohody, které jasně definují vaše bezpečnostní očekávání a odpovědnost každého z nich. Pravidelně také monitorujte a kontrolujte postupy kybernetické bezpečnosti svých poskytovatelů třetích stran, abyste zajistili jejich dodržování.

Globální průzkum: Ztráta dat je častější, než si myslíte

3. Nedostatečné testování plánu Disaster Recovery

Vaše společnost může investovat značné prostředky do vývoje plánů Disaster Recovery, aby zmírnila dopad kybernetických útoků. Pokud však své plány dostatečně neotestujete a neaktualizujete, nebudete připraveni účinně reagovat na skutečné kybernetické incidenty. Strategie Disaster Recovery jsou účinné pouze tehdy, pokud jsou pravidelně testovány, zdokonalovány a aktualizovány na základě vývoje kybernetických hrozeb a měnících se obchodních potřeb.

Proto je třeba, abyste prováděli pravidelná cvičení a simulované scénáře kybernetických útoků. Otestujete tím účinnost svých plánů Disaster Recovery a cvičení vám pomohou odhalit nedostatky a slabiny vašich plánů. Po každém kybernetickém incidentu byste také měli provádět přezkumy po incidentu, abyste vyhodnotili účinnost své reakce a identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit. Tato zpětná vazba je důležitá pro neustálé zlepšování schopností vaší společnosti reagovat na incidenty a pro zajištění toho, aby vaše plány zůstaly účinné a relevantní.

Máte další otázky, nebo chcete připravit řešení na míru?

Novinky ze světa kyberbezpečnosti na váš e-mail

Co je nového v oblasti IT security? Buďte v obraze. Jednou měsíčně vám pošleme to nejzajímavější o bezpečnosti firemních sítí a dat.

Přihlaste se k odběru newsletteru, ať vám neuniknou žádné tipy v oblasti zabezpečení dat. Jako dárek dostanete e-book.