Monitoring sítě

WhatsUp Gold

Neprogramujte, klikejte

Whats Up Gold usnadňuje nastavení monitorování pomocí předdefinované knihovny možností monitoringu. Chcete monitorovat doménu, databázi, webový server? Vyberte z knihovny a předdefinovaná sada monitorů se nastaví automaticky.

Odhalte skrytá rizika

Monitorováním systémů a služeb zjistíte problém dříve, než přijde. Většina zákazníků objeví mnoho snadno řešitelných problémů okamžitě po instalaci.

Monitorování výkonu

Monitorování výkonu Vám umožní identifikovat a přesunout nadbytečné prostředky ve prospěch kritických systémů.

Monitorování aplikační výkonnosti

Monitorováním výkonnosti aplikací odhalíte skryté problémy a úzká hrdla ve Vaší infrastruktuře.

Příklady komerčních aplikací, které lze monitorovat:
Apache, Exchange, SharePoint®, Dynamics, Lync®, SQL Server®, DNS, Internet Information Services (IIS), Active Directory®, Hyper-V®

Ukázka sledování aplikační dostupnosti

Aplikační monitoring - video

Správa WhatsUp Gold

VYZKOUŠEJTE TRIAL VERZI – bez závazků!

Monitoring Whats Up Gold

Aplikační monitoring

Nastavíte monitorování známé aplikace typu Active Directory, MS Exchange, MS SQL, Sharepoint, Hyper-V apod. na jeden klik bez znalosti všech souvisejících služeb.

Monitoring síťového provozu

Síťová sonda (Netflow) identifikuje aplikace, služby a části infrastruktury a jejich náročnost na využití internetové linky nebo lokálního spojení, což Vám umožní lépe přerozdělit zdroje. Analýzou síťové komunikaci odhalíte i skryté bezpečnostní hrozby.

Monitorování cloudu

Vytvoří mapu cloudového prostředí a zdrojů a přidá ji k mapě lokálního prostředí. Tímto zviditelníte Vaši infrastrukturu a získáte tak globální přehled nad všemi zdroji.

Vytvoření mapy virtuálního prostředí

Automaticky vytvoří dynamickou mapu Vašeho Hyper-V a VMware prostředí, včetně zobrazení závislostí a vztahů v reálném čase. Jedním klikem zobrazíte data o výkonu kteréhokoliv virtuálního stroje.

Monitoruje výkon virtuálních strojů

Monitoruje výkon a čerpání zdrojů fyzických nodů a virtuálních strojů, včetně CPU, paměti, disků, využití síťové konektivity, dostupnosti a výkonu serverů. Udržuje informace o všech serverech, včetně seznamu fyzických serverů.

Alertování v reálném čase

Alerty pro utilizaci zdrojů Vás informují v okamžiku přetížení systémů a umožní Vám včas reagovat na situace, jako je málo paměti RAM pro daný virtuál, nedostatek místa na disku, bezpečnostní incidenty apod.