IT infrastruktura

✓ virtualizace
✓ dohledové systémy
✓ netflow systémy
✓ secure hypervisor

Ochrana koncových bodů

✓ antiransomware
✓ Intercept X, EDR
✓ mobilní zabezpečení
✓ šifrování

Zabezpečení perimetru

✓ next-gen firewall
✓ jednotná správa
✓ zabezpečení poboček
✓ wifi řešení