Síťová upozornění – monitorování a výstrahy

Co jsou to síťová upozornění?

Síťová upozornění informují IT oddělení ve chvíli, když nastane v síti nějaký problém. Hlavním cílem upozornění a monitorování je řešit problémy dříve, než naruší vaši síť. Síťová upozornění jsou velmi důležitou součástí softwarového řešení pro monitorování sítě.

A co výstražné notifikace?

Notifikace, stejně jako výstrahy, pro většinu lidí představují v podstatě totéž.

Výstraha však označuje problém, zatímco upozornění může být pouze informativního charakteru, jako například upozornění na plánovanou údržbu.

Někteří administrátoři mohou preferovat e-mailové upozornění, jiní SMS nebo telefonát. Všechny z uvedených způsobů fungují spolehlivě.

V závislosti na závažnosti problému si dokonce můžete nechat zasílat výstrahy různými způsoby. Pro problémy závažnosti nízké úrovně postačí e-mail. Závažnější problémy vyžadující rychlou akci prostřednictvím SMS, telefonního hovoru nebo jiného řešení pro rychlé informování. Mnoho administrátorů pro co nejrychlejší doručení upozornění používá i aplikace, jako Teams nebo Slack.

Klíčové funkce síťových upozornění

Síťová upozornění pomáhají pracovníkům IT oddělení zajistit optimální fungování sítě, souvisejících aplikací a služeb a udržení vysoké úrovně dostupnosti. Díky tomu mohou zaručit plynulý provoz, spokojené uživatele a zajištění plnění SLA.

Typy upozornění

  • Aktivní i pasivní monitory
  • Monitory výkonu
  • SNMP
  • sFlow a NetFlow
  • Přetížení šířky pásma

Aktivní monitory mohou odesílat upozornění, když zařízení změní stav. Když jsou překročeny předem nastavené hraniční hodnoty, monitory výkonu vám automaticky zašlou upozornění.

Obsahem výstrahy může být v podstatě cokoli, co může být sledováno.

Co jsou to akceschopné výstrahy?

Server je mimo provoz a IT oddělení ho potřebuje restartovat. Tato akce může být provedena spuštěním procesu, který provede nápravnou akci spočívající v automatickém restartování serveru. Takže zatímco IT oddělení dostane upozornění, systém monitorování sítě již na problému pracuje za vás.

Vždy je dobré, aby IT oddělení co nejvíce automatizovalo. Automatizace přináší spoustu ušetřeného času, ale také zajišťuje, že výše zmíněné restarty proběhnou okamžitě, nikoli až se k tomu dostanete.

Jak nastavím síťová upozornění?

Abyste dostávali upozornění na skutečné problémy a nebyli příliš zatěžovány zbytečnými upozorněními, je důležité mít síťová upozornění správně nastavená.

Co se stane, když jsou síťová upozornění špatně nastavena?

Špatné nastavení výstrah způsobí, že vaši IT zaměstnanci budou dostávat falešné výstrahy a falešně pozitivní výsledky.

K těmto poplachům dochází, když nejsou správně nastaveny definice. Pokud se vaše řešení pro monitorování sítě dotazuje příliš často, řekněme každých 60 sekund, a je navrženo tak, aby vás upozornilo na sebemenší problém, ve výsledku budete přetíženi výstrahami.

Výstražná smršť má stejný účinek – vysílá zbytečná upozornění. V tomto případě se však rozesílá více výstrah týkajících se jedné události. Řekněme, že se stane něco na bráně, a na tomto, nyní nefunkčním zařízení závisí nespočet dalších zařízení. Pokud každé z těchto závislých zařízení odesílá výstrahy, máte výstražnou smršť. Odpovědí na to je správné nastavení mapování závislostí, takže výstrahy se zobrazí pouze pro klíčové zařízení, které přerušilo připojení.

Špatné nastavení nakonec to vede k tomu, že ty důležitá upozornění jsou často ignorována.

Výhody dobře nakonfigurovaných výstrah

Dobře nakonfigurovaná upozornění informují vaše zaměstnance nejen že nastal nějaký problém, ale i jeho závažnost. Menší problémy jsou řešeny méně rušivým upozorněním, takže IT oddělení může dále dělat svou práci nebo se soustředit na skutečně závažné problémy. Zde je několik dalších výhod dobře nakonfigurovaných upozornění:

  • Důvěryhodnost: Dobře nakonfigurovaný systém se vyhýbá falešným poplachům a buď vůbec nerozesílá výstrahy s nízkou prioritou, nebo je odesílá méně rušivým způsobem než ostatní.
  • Eskalace: Výstrahy a upozornění by měly být zasílány na základě předem definované hierarchie – takže stejné upozornění je rozděleno pouze příslušným lidem. Tímto způsobem není CIO obtěžován problémy, které může spravovat pouze systémový správce, a systémový správce není obtěžován problémy, o které by se mohl postarat technik na nižší úrovni.

Upozornění WhatsUp Gold

Konfigurace efektivního a použitelného upozornění je s WhatsUp Gold snadná.

Oceňované řešení pro monitoring WhatsUp Gold má řadu funkcí, díky nimž vaše síťová upozornění zazáří, včetně:

Eskalace výstrah: Lze nastavit zásady, které eskalují výstrahy na základě důležitosti síťových komponent – ​​výstrahy mohou například automaticky generovat tickety, které okamžitě upozorní předem určené administrátory na problémy. 

Potvrzení výstrahy: Určitě nechcete, aby kritické výstrahy padly do černé díry. U WhatsUp Gold platí, že pokud první příjemce potvrdí příjem, systém se domnívá, že se problém řeší, a již nezasílá další výstrahy.

Upozornění s ohledem na závislosti zařízení: WhatsUp Gold může ručně nebo automaticky aplikovat pravidla závislosti na zařízení na 2. a 3. vrstvě v síti, což zabrání smršti síťových výstrah.

Hraniční hodnoty výstrah: Ne každý problém vyžaduje výstrahu vysoké úrovně. S WhatsUp Gold jsou akce spouštěny na základě hodnot.

(Zdroj: https://www.whatsupgold.com/blog/network-alerts-monitoring-notifications)

Novinky ze světa kyberbezpečnosti na váš e-mail

Co je nového v oblasti IT security? Buďte v obraze. Jednou měsíčně vám pošleme to nejzajímavější o bezpečnosti firemních sítí a dat.

Přihlaste se k odběru newsletteru, ať vám neuniknou žádné tipy v oblasti zabezpečení dat. Jako dárek dostanete e-book.