WhatsUp Gold

Dohledový systém - WhatsUP Gold

Centrální pohled na Vaši síť.

 V rámci jedné konzole získáte globální přehled o dostupnosti Vašich systémů.

  • rychlé nasazení a jednoduchá správa
  • centrální dohled všech zařízení
  • aplikační monitoring
  • SLA reportování

V jednom kroku proskenuje Vaše sítě a zobrazí přehlednou mapu zařízení.

výkonné vyhledávání na 2. i 3. vrstvě
skenování na základě IP adres, sítí, rozsahů nebo seed sken
jednoduché přidání přihlašovacích údajů
(SNMP, Windows doménový administrátor, ADO, Telnet/SSH, VMware, JMX a SMIS)
Správa umožňující definici rolí a přiřazení práv těmto rolím

Síťový monitoring a alertování

Nečekaný problém zjistíte okamžitě z emailu nebo SMS zprávy.

aktivní monitory, které sledují stav zařízení nebo služby
pasivní monitory pro SNMP trapy, Syslog a Windows Event logy ze síťových zařízení a serverů
monitory výkonnosti používající SNMP, SSH nebo WMI sledující CPU, disk, paměť a síťovou zátěž
alertování na přehledné nástěnce, emailem nebo přes sms
monitorování sítě v reálném čase v četně hloubkové analýzy