Next-Gen Endpoint

Next-Gen Endpoint Protection

  • rychlé nasazení a jednoduchá správa
  • centrální správa všech zařízení
  • kompletní bezpečnost na koncovém zařízení
  • reaguje na neznámé hrozby (např. crypto-ransomware)