Konference

Klíčová témata: infrastruktura a virtualizace, synchronized security, anti-ransomware, dohledový systém

Termín konání: 6. 11. 2018

Místo konání: TOP HOTEL Praha & Congress Centre, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4

Agenda konference: 

08:30 – 09:00 Prezence, uvítání

09:00 – 10:15 Datová dostupnost bez kompromisu

10:15 – 10:45 Coffee break

10:45 – 11:15 Unikátní security platforma Sophos Central

11:15 – 12:00 Objevte výhody synchronizované bezpečnosti

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Sjednocené zabezpečení s infrastrukturou Fujitsu od awin IT

14:00 – 14:30 Coffee break

14:30 – 15:00 Nová verze Next-Gen Firewall XG 17.5 s výhledem do budoucna

15:00 – 15:15 Diskuze

Partneři:

Registrační formulář na konferenci