Vysoká dostupnost v kostce

 

V dnešním článku bych Vám rád objasnil pojem vysoká dostupnost dat. Podíváme se na klíčové benefity vysoké dostupnosti, jak nám může pomoci při výpadku a proč byste ji neměli podceňovat.

Klíčové benefity vysoké dostupnosti (High Availability – HA) celého systému, aplikací a dat

Mezi hlavní benefity patří především:

– Eliminace výpadku systému, který postihne prodej, služby, provoz a produktivitu.
– Zlepšení celkové ochrany systému a dat a zkrácení času zotavení systému, aplikací a/nebo dat.
– Virtualizace a schopnost ji použít tak, že můžete kombinovat své virtuální platformy.
– Výrazné zlepšení obchodní kontinuity a ochrany pomocí disaster recovery.
– Snížení celkového rizika pádu systému a ztráty dat.
– Úspěšná vysoká dostupnost by měla poskytnout nulový výpadek aplikací a nulovou ztrátu dat.

Být schopen rychle otestovat plán disaster recovery (DR), je nezbytné pro určení doby zotavení firmy v době výpadku a ČASU potřebného pro obnovu.

Jak může vysoká dostupnost pomoct při výpadku, ať už při plánovaném či neplánovaném?

HA chrání systémy, aplikace a data. Poskytuje kontinuální replikaci, monitoring serverů a automatický failover k minimalizaci výpadku systému a ztráty dat, které ovlivní prodej, služby, provoz, produktivitu a i reputaci.

Nejen že je to velice silný nástroj pro on-premise řešení, je také optimální pro MSP firmy, které chtějí získat opakující se příjmy z hostingového a cloudového businessu a ze služeb disaster recovery. Kombinace vzdálené správy, jednoduchého nasazení a sjednocené konzole vám zjednodušuje nasazení i správu a pomáhá vám maximalizovat produktivitu a ziskovost.

Pro koho jsou určena řešení vysoké dostupnosti

HA typicky používá kombinaci replikace spolu s technologií serveru, abyste měli IT systémy ve vzdálené lokalitě synchronizované s aplikacemi v primárním datovém centru. V minulosti toto znamenalo dedikovanou vysoce-propustnou síť mezi dvěma fyzickými lokalitami a redundantní kopie serverů, úložišť a síťového hardware se specializovanými aplikacemi a operačním software. Náklady této redundance vždy znamenaly, že si HA malé firmy nemohly dovolit.

Dnes jsou levné a rychlé sítě doslova všude. Navíc obrovské možnosti poskytovatelů služeb velice zjednodušují přechod na virtuální servery na požádání za velmi nízké ceny. Tyto výhody infrastruktury znamenají, že technologie HA je dostupná více organizacím za mnohem rozumnější ceny.

Moderní řešení vysoké dostupnosti nabízejí všestranný přístup pro kontinuitu společnosti, která snižují cenu ochrany dat, zjednodušují disaster recovery a eliminují ztrátu dat a dobu výpadku.

Vysoká dostupnost není luxus

Technologie HA již není komplexním, nesrozumitelným přístupem k firemní kontinualitě, jako to bývalo v minulosti. Velké společnosti po mnoho let používaly techniky vysoké dostupnosti, aby ochránily své nejkritičtější aplikace.  Technologie byla zkoušena a testována a je přijímána jako standardní nástroj pro řešení výpadků.

Je jednoduchá, opakovatelná, měřitelná a automatická. Technologie, jako jsou Continuous Data Protection, replikace a automatický failover a failback jsou pro ochranu dat klíčové.

Vývoj produktů HA dostal cenu na dosah i pro malé a střední společnosti. Toto v kombinaci s nižšími náklady na infrastrukturu – široké pásmo, virtualizace serverů, mnoho poskytovatelů služeb – a výrazné zlepšení použitelnosti, činí HA dostupnou pro společnosti všech velikostí.

Závěrem

Jakýkoliv způsob kontinuity společnosti, který nemůže zaručit nulový výpadek a žádnou ztrátu dat, není vysokou dostupností. Široké množství řešení, která jsou k dispozici, slibují zlepšení disaster recovery, ale pokud nemohou eliminovat vaši míru rizika, opět nejsou vysokou dostupností.

Novinky ze světa kyberbezpečnosti na váš e-mail

Co je nového v oblasti IT security? Buďte v obraze. Jednou měsíčně vám pošleme to nejzajímavější o bezpečnosti firemních sítí a dat.